Rozmowa oceniająca jest zaliczana do kategorii narzędzi skutecznego zarządzania. Taka klasyfikacja wynika m.in. z faktu, że system oceny wspiera komunikację wewnątrz organizacji, realizację wcześniej przyjętych celów oraz korygowanie zawirowań w przedsiębiorstwie. Menedżer monitorujący efektywność zespołu podejmuje dialog z poszczególnymi członkami grupy, dzięki temu ma szansę spojrzeć na ich pracę...